pb.pl
15,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Gekoplast S.A. (GKP)

Informacje o spółce - GEKOPLAST

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Specjalizuje się w produkcji płyt komórkowych, płyt pełnych i opakowań. W ofercie posiada także przekładki transportowe tzw. layer-pady. Do głównych klientów Gekoplastu należą podmioty z branż: opakowaniowej, AGD, motoryzacyjnej, budowlanej czy farmaceutycznej. Połowa produkcji jest eksportowana do większości krajów europejskich.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Krasickiego 13
Kod: 42-693
Miejscowość: Krupski Młyn
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 8885601
Fax: +48 32 8885602
Internet: www.gekoplast.pl
Email: gekoplast@gekoplast.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Gekoplast SA
Prezes: Górowski Piotr
Sektor: tworzywa sztuczne
EKD: produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Liczba akcji: 6 049 399
Zatrudnienie:
  • 234 (2016r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: HLB M2 sp. z o.o. PIE sp.k.
NIP: 6452506445
KRS: 0000357223
EKD: 22,21
Ticker GPW: GKP
ISIN: PLGKPLS00019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 91 950 864,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 6 049 399 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 049 399
Liczba głosów na WZA: 6 049 399 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 6 049 399,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 049 399
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sacellum sp. z o.o. 6 049 399 (100,00%) 6 049 399 (100,00%) 2018-02-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-04-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 95 625
0,00
1,00 0,00 6 049 399
6 049 399,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-14
realizacja oferty menedżerskiej seria E 111 222
0,00
1,00 0,00 5 953 774
5 953 774,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-01
realizacja oferty menedżerskiej seria E 537 267
0,00
1,00 0,00 5 842 552
5 842 552,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-09
2016-05-11
seria A - założycielskie 2010-05-10 100 000
0,00
1,00 0,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-02-12
2010-05-26
2016-05-11
seria B - subskrypcja prywatna 2010-06-30 2 200 000
6 600 000,00
1,00 3,00 2 300 000
2 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-02-12
2010-08-02
2016-05-11
seria C - subskrypcja prywatna 2010-12-10 700 000
2 100 000,00
1,00 3,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-02-12
2011-02-17
2016-05-11
seria D - subskrypcja prywatna 2011-06-27 2 660 000
7 980 000,00
1,00 3,00 5 660 000
5 660 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-02-12
2011-09-28
2016-05-11
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2014-12-02 800 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-12-16 -354 715
0,00
1,00 0,00 5 305 285
5 305 285,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-09-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2017-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2017-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2017-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2016-09-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2015-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2015-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2015-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Górowski Piotr Prezes Zarządu 2010-07-10 -
Siempińska Joanna Członek Zarządu 2010-07-10 -
Kaczmarczyk Krzysztof Członek Zarządu 2010-07-10 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Chełchowski Adam Przewodniczący RN 2010-07-10 -
Bala Paweł Wiceprzewodniczący RN 2010-07-10 CAPITALP - Prezes Zarządu
Kacprowicz Marek Członek RN 2010-07-10 -
Gawryś Piotr Członek RN 2015-06-11 ELMO - Członek RN
MFOSA - Członek RN
Ujazdowski Maciej Członek RN 2015-06-11 GLOBCOSM - Członek RN