pb.pl
27,8000 zł
-2,80% -0,8000 zł
Genomed SA (GEN)

Wyniki finansowe - GENOMED

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 132 4 660 4 732 4 552
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 654 -160 344 218
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 647 -169 350 209
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 518 -170 320 167
Amortyzacja (tys. zł) 250 215 217 214
EBITDA (tys. zł) 904 55 561 432
Aktywa (tys. zł) 9 304 8 960 9 225 7 812
Kapitał własny (tys. zł)* 7 534 7 364 6 363 6 529
Liczba akcji (tys. szt.) 1 321,301 1 321,301 1 321,301 1 321,301
Zysk na akcję (zł) 0,392 -0,129 0,242 0,126
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,702 5,573 4,815 4,942
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej