pb.pl
27,8000 zł
-2,80% -0,8000 zł
Genomed SA (GEN)

Wyniki finansowe - GENOMED

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 II Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 985
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 171
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 171
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 1 600 2 257
Kapitał własny (tys. zł)* 1 164 1 307
Liczba akcji (tys. szt.) 1 321,301 1 321,301
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,129
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,881 0,989
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej