pb.pl
27,8000 zł
-2,80% -0,8000 zł
Genomed SA (GEN)

Wyniki finansowe - GENOMED

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 592 4 780 4 181 4 495
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 864 816 374 -1
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 866 817 366 -4
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 712 654 349 2
Amortyzacja (tys. zł) 156 201 221 248
EBITDA (tys. zł) 1 020 1 017 595 247
Aktywa (tys. zł) 8 562 8 067 9 071 8 288
Kapitał własny (tys. zł)* 6 055 6 709 7 059 7 060
Liczba akcji (tys. szt.) 1 321,301 1 321,301 1 321,301 1 321,301
Zysk na akcję (zł) 0,539 0,495 0,264 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,583 5,078 5,342 5,343
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej