pb.pl
27,8000 zł
-2,80% -0,8000 zł
Genomed SA (GEN)

Wyniki finansowe - GENOMED

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 096 4 089 3 798 3 882
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -74 223 490 651
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -118 210 490 637
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -121 173 397 512
Amortyzacja (tys. zł) 276 235 225 201
EBITDA (tys. zł) 202 458 715 852
Aktywa (tys. zł) 6 985 6 957 6 572 6 664
Kapitał własny (tys. zł)* 4 253 4 534 4 831 5 343
Liczba akcji (tys. szt.) 1 321,301 1 321,301 1 321,301 1 321,301
Zysk na akcję (zł) -0,091 0,131 0,300 0,387
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,219 3,432 3,656 4,044
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej