pb.pl
27,8000 zł
-2,80% -0,8000 zł
Genomed SA (GEN)

Wyniki finansowe - GENOMED

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 243 3 128 3 546 3 623
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 493 185 15 199
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 477 177 6 212
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 470 177 6 212
Amortyzacja (tys. zł) 216 213 199 202
EBITDA (tys. zł) 709 398 214 401
Aktywa (tys. zł) 6 169 5 598 5 952 5 672
Kapitał własny (tys. zł)* 3 982 4 158 4 161 4 373
Liczba akcji (tys. szt.) 1 321,301 1 321,301 1 321,301 1 321,301
Zysk na akcję (zł) 0,356 0,134 0,004 0,161
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,014 3,147 3,149 3,310
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej