pb.pl
0,5480 zł
1,48% 0,0080 zł
Gino Rossi SA (GRI)

Wyniki finansowe - GINOROSSI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 51 587 34 545 31 887 26 778
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -8 844 -10 270 -32 055 -9 787
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -11 036 -11 420 -34 726 -11 186
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -39 391 -17 457 -72 633 -23 777
Amortyzacja (tys. zł) 2 704 2 648 2 566 6 503
EBITDA (tys. zł) -6 140 -7 622 -29 489 -3 284
Aktywa (tys. zł) 211 005 194 784 131 145 160 926
Kapitał własny (tys. zł)* 11 435 -5 751 -78 474 -102 253
Liczba akcji (tys. szt.) 100 666,190 100 666,190 100 666,190 100 666,190
Zysk na akcję (zł) -0,391 -0,173 -0,722 -0,236
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,114 -0,057 -0,780 -1,016
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej