pb.pl
0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Electroceramics S.A. (ECR)

Wyniki finansowe - ECERAMICS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 247 -23 -108 -203
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 100 -408 -263 -350
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -103 -396 -249 -354
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 247 -23 -108 -203
Aktywa (tys. zł) 28 030 34 015 26 728 26 069
Kapitał własny (tys. zł)* 9 872 9 476 9 227 8 873
Liczba akcji (tys. szt.) 2 270 126,636 2 270 126,636 2 270 126,636 2 270 126,636
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,004 0,004 0,004 0,004
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej