pb.pl
0,9680 zł
-6,92% -0,0720 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 362 480 390 830 418 764 346 936
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 106 186 147 178 111 398 77 302
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 314 556 98 290 289 453 129 229
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 46 597 -403 454 21 340 -1 049 173
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 24 394 -191 590 13 865 -800 782
Amortyzacja (tys. zł) 14 583 15 950 14 918 15 425
Aktywa (tys. zł) 28 093 866 28 397 415 28 270 990 25 225 700
Kapitał własny (tys. zł)* 2 046 632 1 754 292 1 711 328 795 373
Liczba akcji (tys. szt.) 189 767,342 189 767,342 189 767,342 189 767,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,785 9,244 9,018 4,191
Zysk na akcję (zł) 0,129 -1,010 0,073 -4,220
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej