pb.pl
1,0440 zł
-2,25% -0,0240 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2006 III Q 2006 IV Q 2006 I Q 2007
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 160 355 169 986 190 996 214 062
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 56 295 57 809 58 478 88 305
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 170 856 180 136 181 860 240 016
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 62 951 62 556 47 776 104 268
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 56 219 43 566 37 132 80 059
Amortyzacja (tys. zł) 6 488 6 384 10 074 7 997
Aktywa (tys. zł) 9 074 241 9 855 997 12 045 140 12 511 102
Kapitał własny (tys. zł)* 1 179 973 1 248 039 2 056 188 2 136 905
Liczba akcji (tys. szt.) 133 832,000 139 452,944 161 230,815 161 230,815
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,817 8,950 12,753 13,254
Zysk na akcję (zł) 0,420 0,312 0,230 0,497
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej