pb.pl
1,3400 zł
2,45% 0,0320 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2006 IV Q 2006 I Q 2007 II Q 2007
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 169 986 190 996 214 062 267 796
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 57 809 58 478 88 305 86 249
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 180 136 181 860 240 016 333 559
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 62 556 47 776 104 268 392 600
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 43 566 37 132 80 059 325 171
Amortyzacja (tys. zł) 6 384 10 074 7 997 9 471
Aktywa (tys. zł) 9 855 997 12 045 140 12 511 102 16 610 608
Kapitał własny (tys. zł)* 1 248 039 2 056 188 2 136 905 2 903 992
Liczba akcji (tys. szt.) 139 452,944 161 230,815 161 230,815 177 248,875
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,950 12,753 13,254 16,384
Zysk na akcję (zł) 0,312 0,230 0,497 1,835
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej