pb.pl
1,0440 zł
-2,25% -0,0240 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2005 III Q 2005 IV Q 2005 I Q 2006
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 119 844 118 701 141 917 146 098
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 17 875 28 798 31 440
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 10 375 93 235 133 614 136 608
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 29 697 14 898 51 129 31 872
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 16 172 10 947 45 547 23 309
Amortyzacja (tys. zł) 0 4 219 6 556 6 565
Aktywa (tys. zł) 5 951 949 0 7 718 004 0
Kapitał własny (tys. zł)* 798 591 0 1 107 180 0
Liczba akcji (tys. szt.) 315 000,000 133 583,750 133 832,000 133 832,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,535 0,000 8,273 0,000
Zysk na akcję (zł) 0,051 0,082 0,340 0,174
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej