pb.pl
1,3400 zł
2,45% 0,0320 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2005 IV Q 2005 I Q 2006 II Q 2006
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 118 701 141 917 146 098 160 355
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 17 875 28 798 31 440 56 295
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 93 235 133 614 136 608 170 856
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 898 51 129 31 872 62 951
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 947 45 547 23 309 56 219
Amortyzacja (tys. zł) 4 219 6 556 6 565 6 488
Aktywa (tys. zł) 0 7 718 004 0 9 074 241
Kapitał własny (tys. zł)* 0 1 107 180 0 1 179 973
Liczba akcji (tys. szt.) 133 583,750 133 832,000 133 832,000 133 832,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 8,273 0,000 8,817
Zysk na akcję (zł) 0,082 0,340 0,174 0,420
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej