pb.pl
1,1100 zł
0,00% 0,0000 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2004 III Q 2004 IV Q 2004 I Q 2005
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 0 0 0 104 580
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 0 0 0
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 0 0 0 15 099
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 9 669 3 900 18 089
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 4 038 272 10 015
Amortyzacja (tys. zł) 0 7 215 7 731 425
Aktywa (tys. zł) 3 358 704 3 365 693 4 606 437 5 224 445
Kapitał własny (tys. zł)* 387 607 391 915 409 312 425 581
Liczba akcji (tys. szt.) 78 750,000 78 750,000 78 750,000 315 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,922 4,977 5,198 1,351
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,051 0,003 0,032
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej