pb.pl
1,3400 zł
2,45% 0,0320 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2004 IV Q 2004 I Q 2005 II Q 2005
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 0 0 104 580 119 844
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 0 0
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 0 0 15 099 10 375
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 669 3 900 18 089 29 697
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 038 272 10 015 16 172
Amortyzacja (tys. zł) 7 215 7 731 425 0
Aktywa (tys. zł) 3 365 693 4 606 437 5 224 445 5 951 949
Kapitał własny (tys. zł)* 391 915 409 312 425 581 798 591
Liczba akcji (tys. szt.) 78 750,000 78 750,000 315 000,000 315 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,977 5,198 1,351 2,535
Zysk na akcję (zł) 0,051 0,003 0,032 0,051
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej