pb.pl
1,1600 zł
-2,19% -0,0260 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2003 III Q 2003 IV Q 2003
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 0 0 0
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 0 0 0
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -1 006 -2 585
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -1 013 -2 422
Amortyzacja (tys. zł) 0 386 389
Aktywa (tys. zł) 63 371 61 582 58 874
Kapitał własny (tys. zł)* 61 565 60 552 58 130
Liczba akcji (tys. szt.) 4 000,000 17 500,000 17 500,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,391 3,460 3,322
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,058 -0,138
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej