pb.pl
0,9280 zł
-3,33% -0,0320 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2003 III Q 2003 IV Q 2003 I Q 2004
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 0 0 0 176
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 0 0 0
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 0 0 0 -1 563
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -1 006 -2 585 -313
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -1 013 -2 422 -292
Amortyzacja (tys. zł) 0 386 389 425
Aktywa (tys. zł) 63 371 61 582 58 874 57 872
Kapitał własny (tys. zł)* 61 565 60 552 58 130 57 294
Liczba akcji (tys. szt.) 4 000,000 17 500,000 17 500,000 70 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,391 3,460 3,322 0,818
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,058 -0,138 -0,004
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej