pb.pl
0,9600 zł
-4,00% -0,0400 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 426 061 391 470 408 168 382 838
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 146 766 190 986 88 653 117 366
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 390 082 367 204 319 386 327 034
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 104 151 192 184 77 881 46 992
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 46 838 88 240 35 499 24 522
Amortyzacja (tys. zł) 15 337 15 179 12 529 14 583
Aktywa (tys. zł) 27 091 147 27 562 314 27 941 154 27 777 844
Kapitał własny (tys. zł)* 2 109 101 2 233 874 2 120 271 1 906 229
Liczba akcji (tys. szt.) 182 822,342 189 767,342 189 767,342 189 767,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,536 11,772 11,173 10,045
Zysk na akcję (zł) 0,256 0,465 0,187 0,129
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej