pb.pl
1,1600 zł
-2,19% -0,0260 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 402 001 426 061 391 470 408 168
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 158 757 146 766 190 986 88 653
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 367 019 390 082 367 204 319 386
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 56 820 104 151 192 184 77 881
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 17 176 46 838 88 240 35 499
Amortyzacja (tys. zł) 15 734 15 337 15 179 12 529
Aktywa (tys. zł) 26 486 420 27 091 147 27 562 314 27 941 154
Kapitał własny (tys. zł)* 2 121 742 2 109 101 2 233 874 2 120 271
Liczba akcji (tys. szt.) 182 822,342 182 822,342 189 767,342 189 767,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,605 11,536 11,772 11,173
Zysk na akcję (zł) 0,094 0,256 0,465 0,187
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej