pb.pl
0,9600 zł
-4,00% -0,0400 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 365 550 395 576 400 211 402 001
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 134 248 155 771 126 422 158 757
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 288 895 341 866 356 303 367 019
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 266 302 96 093 57 677 56 820
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 168 004 36 624 15 372 17 176
Amortyzacja (tys. zł) 11 209 14 653 17 438 15 734
Aktywa (tys. zł) 23 604 298 24 704 072 25 839 176 26 486 420
Kapitał własny (tys. zł)* 2 001 557 2 030 387 2 067 291 2 121 742
Liczba akcji (tys. szt.) 182 822,342 182 822,342 182 822,342 182 822,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,948 11,106 11,308 11,605
Zysk na akcję (zł) 0,919 0,200 0,084 0,094
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej