pb.pl
1,1300 zł
-2,59% -0,0300 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 353 397 365 550 395 576 400 211
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 137 996 134 248 155 771 126 422
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 288 318 288 895 341 866 356 303
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 32 659 266 302 96 093 57 677
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 33 331 168 004 36 624 15 372
Amortyzacja (tys. zł) 15 163 11 209 14 653 17 438
Aktywa (tys. zł) 22 694 830 23 604 298 24 704 072 25 839 176
Kapitał własny (tys. zł)* 1 795 728 2 001 557 2 030 387 2 067 291
Liczba akcji (tys. szt.) 182 822,342 182 822,342 182 822,342 182 822,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,822 10,948 11,106 11,308
Zysk na akcję (zł) 0,182 0,919 0,200 0,084
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej