pb.pl
0,9680 zł
-6,92% -0,0720 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 360 393 359 392 352 308 378 050
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 116 539 155 468 178 369 130 517
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 255 827 271 702 305 924 297 815
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 27 298 7 287 49 151 -12 055
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 34 992 38 887 46 931 6 024
Amortyzacja (tys. zł) 15 623 14 494 15 730 20 710
Aktywa (tys. zł) 20 688 476 20 798 639 21 523 805 23 163 748
Kapitał własny (tys. zł)* 1 930 940 1 914 432 1 821 263 1 777 508
Liczba akcji (tys. szt.) 182 822,342 182 822,342 182 822,342 182 822,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,562 10,472 9,962 9,723
Zysk na akcję (zł) 0,191 0,213 0,257 0,033
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej