pb.pl
0,9510 zł
-2,16% -0,0210 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe - GETIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 359 392 352 308 378 050 353 397
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 155 468 178 369 130 517 137 996
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 271 702 305 924 297 815 288 318
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 287 49 151 -12 055 32 659
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 38 887 46 931 6 024 33 331
Amortyzacja (tys. zł) 14 494 15 730 20 710 15 163
Aktywa (tys. zł) 20 798 639 21 523 805 23 163 748 22 694 830
Kapitał własny (tys. zł)* 1 914 432 1 821 263 1 777 508 1 795 728
Liczba akcji (tys. szt.) 182 822,342 182 822,342 182 822,342 182 822,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,472 9,962 9,723 9,822
Zysk na akcję (zł) 0,213 0,257 0,033 0,182
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej