3,7500 zł
-17,04% -0,7700 zł
GetBack SA (GBK)

Informacje o spółce - GETBACK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi działalność polegającą na windykacji wierzytelności własnych, windykacji na zlecenie oraz windykacji portfeli wierzytelności w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych. Wierzytelności pochodzą głównie z sektora finansowego i telekomunikacyjnego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63
Kod: 02-781
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7710102
Fax:
Internet: www.capitea.pl
Email:

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
EGB 13 054 000 100,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Capitea
Prezes: Barczyński Radosław
Sektor: wierzytelności
EKD: pozostała finansowa działaność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 100 000 000
Zatrudnienie:
  • 505 (2020r.) - spółka
  • 544 (2020r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8992733884
KRS: 0000413997
EKD: 6499Z
Ticker GPW: GBK
ISIN: PLGTBCK00297

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 375 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 100 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60 070 558
Liczba głosów na WZA: 100 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,07%
Kapitał akcyjny: 5 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60 070 558
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,93%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
DNLD Holdings S.a.r.l. 60 070 558 (60,07%) 60 070 558 (60,07%) 2017-12-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 4 000 000
0,20 4 000 000
800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-14
2017-07-17
seria B - subskrypcja prywatna 6 000 000
0,20 10 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-14
2017-07-17
seria C - subskrypcja prywatna 4 000 000
0,20 14 000 000
2 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-08
2017-07-17
seria D - subskrypcja prywatna 6 000 000
0,20 20 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-08
2017-07-17
split akcji 1:4 2017-03-28
0,05 80 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-16
seria E - subskrypcja publiczna 2017-03-28 20 000 000
0,05 100 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-06-19
2017-10-23
połączenie z EGB Investments SA 2017-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-22
seria F - subskrypcja prywatna 2018-03-28 19 999 999
0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Getback SA na Capitea SA 2021-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Barczyński Radosław Prezes Zarządu 2020-12-29 -
Strama Tomasz Wiceprezes Zarządu 2019-06-14 -
Pietkiewicz Paulina Członek Zarządu 2019-04-10 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Schmidt, Przemysław Aleksander Przewodniczący RN 2020-04-11 RAFAKO - Sekretarz RN
PAGED - Członek RN
Burnos Krzysztof Członek RN 2018-05-22 -
Dubiński Jarosław Członek RN 2018-05-22 PEMANAGE - Wiceprzewodniczący RN
EFH - Sekretarz RN
MCI - Członek RN
Pasternok Paweł Członek RN 2019-12-19 -
Ruciński Adam Członek RN 2022-01-21 -