pb.pl
3,7500 zł
-17,04% -0,7700 zł
GetBack SA (GBK)

Informacje o spółce - GETBACK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi działalność polegającą na windykacji wierzytelności własnych, windykacji na zlecenie oraz windykacji portfeli wierzytelności w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych. Wierzytelności pochodzą głównie z sektora finansowego i telekomunikacyjnego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63
Kod: 02-781
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.getbacksa.pl
Email: kontakt@getbacksa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
EGB 13 054 000 100,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: GetBack SA w restrukturyzacji
Prezes: Nawłoka Magdalena
Sektor: wierzytelności
EKD:
Liczba akcji: 100 000 000
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 8992733884
KRS: 0000413997
EKD:
Ticker GPW: GBK
ISIN: PLGTBCK00297

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 375 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 100 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60 070 558
Liczba głosów na WZA: 100 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,07%
Kapitał akcyjny: 5 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60 070 558
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,93%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
DNLD Holdings S.a.r.l. 60 070 558 (60,07%) 60 070 558 (60,07%) 2017-12-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 4 000 000
0,00
0,20 0,00 4 000 000
800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-14
2017-07-17
seria B - subskrypcja prywatna 6 000 000
0,00
0,20 0,00 10 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-14
2017-07-17
seria C - subskrypcja prywatna 4 000 000
0,00
0,20 0,00 14 000 000
2 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-08
2017-07-17
seria D - subskrypcja prywatna 6 000 000
0,00
0,20 0,00 20 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-08
2017-07-17
split akcji 1:4 2017-03-28 0
0,00
0,05 0,00 80 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-16
seria E - subskrypcja publiczna 2017-03-28 20 000 000
0,00
0,05 0,00 100 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-06-19
2017-10-23
połączenie z EGB Investments SA 2017-11-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-22
seria F - subskrypcja prywatna 2018-03-28 19 999 999
0,00
0,05 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Nawłoka Magdalena Prezes Zarządu / p.o. 2019-10-30 -
Strama Tomasz Wiceprezes Zarządu 2019-06-14 -
Pietkiewicz Paulina Członek Zarządu 2019-04-10 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Barczyński Radosław Przewodniczący RN 2018-08-27 -
Schmidt Przemysław Wiceprzewodniczący RN 2018-05-30 WORKSERV - Przewodniczący RN
RAFAKO - Sekretarz RN
PAGED - Członek RN
Jepsen, Rune Mou Członek RN 2017-01-17 -
Burnos Krzysztof Członek RN 2018-05-22 -
Dubiński Jarosław Członek RN 2018-05-22 MCI - Przewodniczący RN
PEMANAGE - Wiceprzewodniczący RN
Łukawski Wojciech Członek RN 2016-06-15 -
Rybicki Piotr Członek RN 2019-04-05 IFIRMA - Wiceprzewodniczący RN
COPSEC - Członek RN
Pasternok Paweł Członek RN 2019-12-19 -