3,7500 zł
-17,04% -0,7700 zł
GetBack SA (GBK)

Wyniki finansowe - GETBACK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 II Q 2020 IV Q 2020 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 846 161 794 236 741 655 681 219
Kapitał własny (tys.)* -2 315 775 -2 415 017 -2 482 944 -2 580 900
Liczba akcji (tys. szt.) 100 000,000 100 000,000 100 000,000 100 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) -23,158 -24,150 -24,829 -25,809
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej