pb.pl
3,7500 zł
-17,04% -0,7700 zł
GetBack SA (GBK)

Wyniki finansowe - GETBACK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 200 717 -840 555 -411 332 19 369
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 102 905 -1 460 235 -545 626 -281 153
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 58 963 -1 493 451 -743 940 -370 227
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 69 623 -1 534 225 -760 757 -360 046
Amortyzacja (tys. zł) 7 409 8 614 9 153 3 198
EBITDA (tys. zł) 110 314 -1 451 621 -536 473 -277 955
Aktywa (tys. zł) 3 041 816 2 312 717 1 961 164 1 824 305
Kapitał własny (tys. zł)* 566 456 -622 163 -1 373 552 -1 743 401
Liczba akcji (tys. szt.) 100 000,000 100 000,000 100 000,000 100 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,696 -15,342 -7,608 -3,600
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,665 -6,222 -13,736 -17,434
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej