pb.pl
3,7500 zł
-17,04% -0,7700 zł
GetBack SA (GBK)

Wyniki finansowe - GETBACK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 91 051 164 132 147 172 190 420
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 44 797 87 968 79 126 76 958
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 35 739 72 487 46 239 43 476
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 36 271 75 523 57 246 54 372
Amortyzacja (tys. zł) 1 382 1 860 4 433 4 560
EBITDA (tys. zł) 46 179 89 828 83 559 81 518
Aktywa (tys. zł) 1 159 774 1 630 558 1 821 524 2 608 687
Kapitał własny (tys. zł)* 259 908 385 755 442 628 496 994
Liczba akcji (tys. szt.) 80 000,000 80 000,000 80 000,000 80 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,453 0,944 0,716 0,680
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,249 4,822 5,533 6,212
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej