pb.pl
3,7500 zł
-17,04% -0,7700 zł
GetBack SA (GBK)

Wyniki finansowe - GETBACK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 II Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 68 981
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 44 581
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 38 443
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 37 902
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 1 282
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 45 863
Aktywa (tys. zł) 289 535 323 686 655 393 0
Kapitał własny (tys. zł)* 65 668 119 837 185 719 0
Liczba akcji (tys. szt.) 80 000,000 80 000,000 80 000,000 80 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,474
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,821 1,498 2,321 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej