pb.pl
3,7500 zł
-17,04% -0,7700 zł
GetBack SA (GBK)

Wyniki finansowe - GETBACK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 126 374 181 287
Kapitał własny (tys. zł)* 21 528 38 746
Liczba akcji (tys. szt.) 80 000,000 80 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,269 0,484
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej