pb.pl
1,8500 zł
0,27% 0,0050 zł
HUCKLEBERRY GAMES (HBG)

Wyniki finansowe - HGAMES

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 1 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -21 -55 -38 -33
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -21 -55 -38 -34
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -21 -55 -38 -34
Amortyzacja (tys. zł) 4 4 4 4
EBITDA (tys. zł) -17 -51 -34 -29
Aktywa (tys. zł) 1 649 2 002 3 221 3 169
Kapitał własny (tys. zł)* 1 394 1 608 1 565 3 031
Liczba akcji (tys. szt.) 1 122,439 1 122,439 1 122,439 1 122,439
Zysk na akcję (zł) -0,019 -0,049 -0,034 -0,030
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,242 1,433 1,394 2,700
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej