pb.pl
9,0500 zł
-4,74% -0,4500 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 72 580 47 071 30 530 27 047
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 194 3 726 1 261 1 586
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 350 3 601 857 1 342
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 939 3 043 528 1 085
Amortyzacja (tys. zł) 521 565 562 585
EBITDA (tys. zł) 8 715 4 291 1 823 2 171
Aktywa (tys. zł) 98 992 107 524 90 685 96 972
Kapitał własny (tys. zł)* 62 154 65 197 65 725 66 809
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 1,188 0,609 0,106 0,217
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,431 13,039 13,145 13,362
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej