pb.pl
9,5000 zł
4,97% 0,4500 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 52 153 36 968 28 965 28 382
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 022 2 262 200 1 853
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 628 2 000 220 1 747
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 037 1 613 119 1 405
Amortyzacja (tys. zł) 457 509 504 507
EBITDA (tys. zł) 4 479 2 771 704 2 360
Aktywa (tys. zł) 111 839 98 328 85 832 105 030
Kapitał własny (tys. zł)* 52 647 54 260 54 379 55 784
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,607 0,323 0,024 0,281
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,529 10,852 10,876 11,157
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej