pb.pl
0,9980 zł
0,00% 0,0000 zł
Hollywood S.A. (HLD)

Wyniki finansowe - HOLLYWOOD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 637 29 292 27 884 27 459
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 940 418 -501 531
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 145 75 -1 487 -279
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -224 -131 -1 605 -557
Amortyzacja (tys. zł) 3 716 3 770 4 182 4 762
EBITDA (tys. zł) 4 656 4 188 3 681 5 293
Aktywa (tys. zł) 222 038 220 157 233 325 246 611
Kapitał własny (tys. zł)* 118 373 118 186 117 282 119 334
Liczba akcji (tys. szt.) 50 164,241 50 164,241 50 164,241 50 164,241
Zysk na akcję (zł) -0,004 -0,003 -0,032 -0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,360 2,356 2,338 2,379
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej