pb.pl
0,7480 zł
0,00% 0,0000 zł
Hollywood S.A. (HLD)

Wyniki finansowe - HOLLYWOOD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 25 521 27 637 29 292 27 884
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 719 940 418 -501
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 265 145 75 -1 487
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 28 -224 -131 -1 605
Amortyzacja (tys. zł) 3 320 3 716 3 770 4 182
EBITDA (tys. zł) 4 039 4 656 4 188 3 681
Aktywa (tys. zł) 218 529 222 038 220 157 233 325
Kapitał własny (tys. zł)* 118 400 118 373 118 186 117 282
Liczba akcji (tys. szt.) 50 164,241 50 164,241 50 164,241 50 164,241
Zysk na akcję (zł) 0,001 -0,004 -0,003 -0,032
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,360 2,360 2,356 2,338
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej