pb.pl
4,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Carlson Investments SA (CAI)

Informacje o spółce - CARLSON

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent wytrzymałego systemu ścian jednowarstwowych o bardzo niskim współczynniku izolacyjnym pozwalającym na duże oszczędności ciepła.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Emilii Plater 49
Kod: 00-125
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 3601769
Fax: +48 32 3601769
Internet: www.hotblok.pl
Email: hotblok@hotblok.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Carlson Investments SA
Prezes: Gruszczyński Aleksander
Sektor: materiały budowlane
EKD: produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Liczba akcji: 829 358
Zatrudnienie:
  • 2 (2018r.) - spółka
  • 60 (2011r.) - grupa
Audytor: Biuro Biegłego Rewidenta Dorota Kowalska
NIP: 6342463031
KRS: 0000148769
EKD: 23,61
Ticker GPW: CAI
ISIN: PLHOTB000011

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 649 175,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 829 358 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 529 009
Liczba głosów na WZA: 829 358 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,78%
Kapitał akcyjny: 3 317 432,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 529 009
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,78%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 36,22%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Carlson Ventures International Ltd. bezpośrednio, w porozumieniu z Artur Piotr Jędrzejewski, Edminton International Investment Ltd, Dica Holdings Ltd, Bouchard et Cie SA 298 195 (35,95%) 298 195 (35,95%) 2019-03-01 -
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd. 69 654 (8,40%) 69 654 (8,40%) 2013-01-04 VEL,
Trzaskoma Małgorzata 63 750 (7,69%) 63 750 (7,69%) 2009-02-17 -
Ładny Jacek NWZ 49 535 (5,97%) 49 535 (5,97%) 2019-08-29 EEI,
Tugeb Polbud sp. z o.o. 47 875 (5,77%) 47 875 (5,77%) 2011-04-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 204
102 000,00
500,00 500,00 204
102 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-12-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 2 000 000
260 000,00
0,13 0,13 81 435 897
10 586 666,61
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-02
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 1 500 000
0,00
0,13 0,00 82 935 897
10 781 666,61
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L (3 inwestorów) 9 435 897
1 226 666,61
0,13 0,13 79 435 897
10 326 666,61
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-02
seria B - subskrypcja prywatna Centrum Szkoleń Zawodowych sp. z o.o. 2006-03-27 300
150 000,00
500,00 500,00 504
252 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna Centrum Szkoleń Zawodowych sp. z o.o. 2006-11-03 500
250 000,00
500,00 500,00 1 004
502 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:500 2007-06-19 0
0,00
1,00 0,00 502 000
502 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2008-03-18 2 498 000
2 498 000,00
1,00 1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2008-03-18 100 000
100 000,00
1,00 1,00 3 100 000
3 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2008-06-24 597 500
2 390 000,00
1,00 4,00 3 697 500
3 697 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 3 inwestorów 2008-11-18 82 500
330 000,00
1,00 4,00 3 780 000
3 780 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-17
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2008-11-18 100 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2 inwestorów 2009-03-31 92 500
370 000,00
1,00 4,00 3 872 500
3 872 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-28
seria J - subskrypcja prywatna 5 inwestorów 2009-11-19 927 500
1 205 750,00
1,00 1,30 4 800 000
4 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-31
seria K - subskrypcja prywatna 24 inwestorów 2010-10-14 9 200 000
9 384 000,00
1,00 1,02 14 000 000
14 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-21
split 1:5 2012-02-21 0
0,00
0,20 0,00 70 000 000
14 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-09
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej 2012-11-29 0
0,00
0,13 0,00 70 000 000
9 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-29
seria Ł - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2014-06-25 130 000 000
0,00
0,13 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A i B 2014-06-25 60 000 000
0,00
0,13 0,00 79 435 897
10 326 666,61
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Hotblok SA na Carlson Investments SA 2019-03-06 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-11
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2019-03-06 0
0,00
4,00 0,00 829 358
3 317 432,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-06
scalenie akcji 100:1 2019-03-06 0
0,00
13,00 0,00 794 358
10 326 654,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-07-31

2019-08-08
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-03-06 -97
0,00
0,13 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2019-04-18 717 250
2 869 000,00
4,00 4,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2019-08-29 1 250 000
0,00
4,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-31 Split 100:1
2012-05-23 Split 1:5

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gruszczyński Aleksander Prezes Zarządu 2018-10-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jędrzejewski, Artur Piotr Przewodniczący RN 2010-10-14 -
Marczuk Łukasz Członek RN 2013-06-04 -
Przybyła, Wojciech Radosław Członek RN 2017-06-27 -
Kubica Grzegorz Członek RN 2018-03-01 RAINBOW - Członek RN
CTE - Członek RN
MDIENERG - Członek RN
Szewczyk Paweł Członek RN 2019-07-01 - Prezes Zarządu