pb.pl
4,2000 zł
-7,89% -0,3600 zł
Carlson Investments SA (CAI)

Wyniki finansowe - CARLSON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 127 226 1 013 1 112
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -536 -1 231 -971 -697
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -544 -1 237 -949 -679
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 15 920 15 508 15 574 14 644
Kapitał własny (tys. zł)* 10 196 8 958 8 008 7 329
Liczba akcji (tys. szt.) 3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 500,000
Zysk na akcję (zł) -0,155 -0,353 -0,271 -0,194
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,913 2,559 2,288 2,094
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej