pb.pl
0,1350 zł
-2,17% -0,0030 zł
Harper Hygienic SA (HRP)

Wyniki finansowe - HARPER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 68 224 68 678 68 996 57 391
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 475 -1 250 -2 270 -2 956
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 402 -1 520 -3 785 -5 707
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -751 -2 076 -3 647 -5 384
Amortyzacja (tys. zł) 2 778 2 544 2 553 2 434
EBITDA (tys. zł) 3 253 1 294 283 -522
Aktywa (tys. zł) 250 874 248 643 251 706 243 938
Kapitał własny (tys. zł)* 78 024 75 985 72 313 66 952
Liczba akcji (tys. szt.) 63 670,000 63 670,000 63 670,000 63 670,000
Zysk na akcję (zł) -0,012 -0,033 -0,057 -0,085
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,225 1,193 1,136 1,052
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej