pb.pl
11,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
i2 Development SA (I2D)

Wyniki finansowe - I2DEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 97 614 28 955 32 285 14 407
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 21 948 -667 3 268 -3 572
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 731 -1 047 3 162 34 949
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 24 206 153 2 029 31 591
Amortyzacja (tys. zł) 117 125 132 101
EBITDA (tys. zł) 22 065 -542 3 400 -3 471
Aktywa (tys. zł) 463 473 495 879 501 920 583 951
Kapitał własny (tys. zł)* 230 507 230 637 221 808 253 406
Liczba akcji (tys. szt.) 9 700,000 9 700,000 9 700,000 9 700,000
Zysk na akcję (zł) 2,495 0,016 0,209 3,257
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,764 23,777 22,867 26,124
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej