pb.pl
7,8000 zł
13,04% 0,9000 zł
i2 Development SA (I2D)

Wyniki finansowe - I2DEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 32 285 14 407 19 899 7 041
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 268 -3 572 -6 669 -2 680
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 162 34 949 -6 978 -2 831
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 029 31 591 -4 819 -3 847
Amortyzacja (tys. zł) 132 101 100 106
EBITDA (tys. zł) 3 400 -3 471 -6 569 -2 574
Aktywa (tys. zł) 501 920 583 951 574 099 588 958
Kapitał własny (tys. zł)* 221 808 253 406 248 583 244 737
Liczba akcji (tys. szt.) 9 700,000 9 700,000 9 700,000 9 700,000
Zysk na akcję (zł) 0,209 3,257 -0,497 -0,397
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,867 26,124 25,627 25,231
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej