pb.pl
0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
IDH SA (IDH)

Wyniki finansowe - IDH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -21 -26 -7 23
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -51 2 432 2 -50
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -48 2 432 2 -50
Amortyzacja (tys. zł) -7 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -28 -26 -7 23
Aktywa (tys. zł) 1 498 2 005 2 012 71
Kapitał własny (tys. zł)* -2 906 338 340 -1 873
Liczba akcji (tys. szt.) 1 760 777,268 1 760 777,268 1 760 777,268 1 760 777,268
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,001 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,002 0,000 0,000 -0,001
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej