pb.pl
4,6950 zł
-2,90% -0,1400 zł
Idea Bank (IDA)

Wyniki finansowe - IDEABANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 213 579 244 992 261 898 284 394
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 13 138 80 517 113 105 78 306
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 200 219 209 563 -23 787 186 401
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 54 066 23 955 -441 600 -21 511
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 35 971 14 596 -404 621 -32 644
Amortyzacja (tys. zł) 8 151 10 440 11 011 9 833
Aktywa (tys. zł) 23 953 664 23 804 654 23 873 348 23 731 196
Kapitał własny (tys. zł)* 2 735 164 2 437 170 1 844 287 1 803 619
Liczba akcji (tys. szt.) 78 401,981 78 401,981 78 401,981 78 401,981
Wartość księgowa na akcję (zł) 34,886 31,086 23,523 23,005
Zysk na akcję (zł) 0,459 0,186 -5,161 -0,416
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej