pb.pl
1,93 zł
-11,87% -0,26 zł
Idea Bank (IDA)

Wyniki finansowe - IDEABANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 258 313 250 905 244 992 261 898
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 136 146 58 794 80 517 113 105
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 425 872 193 805 209 563 -23 787
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 156 243 32 440 23 955 -441 600
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 102 486 18 454 14 596 -404 621
Amortyzacja (tys. zł) 10 884 8 151 10 440 11 011
Aktywa (tys. zł) 23 344 301 23 953 664 23 804 654 23 873 348
Kapitał własny (tys. zł)* 2 702 675 2 735 164 2 437 170 1 844 287
Liczba akcji (tys. szt.) 78 401,981 78 401,981 78 401,981 78 401,981
Wartość księgowa na akcję (zł) 34,472 34,886 31,086 23,523
Zysk na akcję (zł) 1,307 0,235 0,186 -5,161
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej