pb.pl
1,9700 zł
0,51% 0,0100 zł
Idea Bank (IDA)

Wyniki finansowe - IDEABANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 261 898 284 394 190 476 250 797
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 113 105 78 306 37 629 58 307
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) -23 787 186 401 -21 445 132 626
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -441 600 -21 511 -1 071 769 -75 781
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -404 621 -32 644 -1 479 817 -80 796
Amortyzacja (tys. zł) 11 011 9 833 10 941 14 320
Aktywa (tys. zł) 23 873 348 23 731 196 20 471 580 20 725 804
Kapitał własny (tys. zł)* 1 844 287 1 803 619 272 654 194 296
Liczba akcji (tys. szt.) 78 401,981 78 401,981 78 401,981 78 401,981
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,523 23,005 3,478 2,478
Zysk na akcję (zł) -5,161 -0,416 -18,875 -1,031
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej