pb.pl
2,3800 zł
-2,06% -0,0500 zł
Idea Bank (IDA)

Wyniki finansowe - IDEABANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 244 992 261 898 284 394 190 476
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 80 517 113 105 78 306 37 629
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 209 563 -23 787 186 401 -21 445
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 23 955 -441 600 -21 511 -1 071 769
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 14 596 -404 621 -32 644 -1 479 817
Amortyzacja (tys. zł) 10 440 11 011 9 833 10 941
Aktywa (tys. zł) 23 804 654 23 873 348 23 731 196 20 471 580
Kapitał własny (tys. zł)* 2 437 170 1 844 287 1 803 619 272 654
Liczba akcji (tys. szt.) 78 401,981 78 401,981 78 401,981 78 401,981
Wartość księgowa na akcję (zł) 31,086 23,523 23,005 3,478
Zysk na akcję (zł) 0,186 -5,161 -0,416 -18,875
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej