pb.pl
2,0100 zł
-1,23% -0,0250 zł
Idea Bank (IDA)

Wyniki finansowe - IDEABANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 304 097 268 676 287 614 265 350
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 120 686 165 157 63 240 91 697
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 286 651 424 159 224 208 222 041
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 77 558 150 004 54 397 24 350
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 53 883 97 432 36 239 14 833
Amortyzacja (tys. zł) 10 945 10 884 8 151 10 440
Aktywa (tys. zł) 22 856 003 23 344 301 23 690 394 23 494 414
Kapitał własny (tys. zł)* 2 588 011 2 702 675 2 522 226 2 189 880
Liczba akcji (tys. szt.) 78 401,981 78 401,981 78 401,981 78 401,981
Wartość księgowa na akcję (zł) 33,010 34,472 32,170 27,931
Zysk na akcję (zł) 0,687 1,243 0,462 0,189
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej