pb.pl
2,3200 zł
-4,53% -0,1100 zł
Idea Bank (IDA)

Wyniki finansowe - IDEABANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 225 787 235 906 271 524 277 349
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 117 674 110 351 123 751 94 946
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 214 648 457 984 251 916 264 840
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 26 156 261 237 75 178 70 459
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 61 024 276 598 47 079 56 150
Amortyzacja (tys. zł) 11 632 7 315 10 694 13 116
Aktywa (tys. zł) 18 871 974 19 528 449 20 652 761 21 516 726
Kapitał własny (tys. zł)* 2 098 262 2 365 567 2 411 897 2 457 377
Liczba akcji (tys. szt.) 78 401,981 78 401,981 78 401,981 78 401,981
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,763 30,172 30,763 31,343
Zysk na akcję (zł) 0,778 3,528 0,600 0,716
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej