pb.pl
1,9700 zł
0,51% 0,0100 zł
Idea Bank (IDA)

Wyniki finansowe - IDEABANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 235 906 271 524 277 349 278 964
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 110 351 123 751 94 946 135 155
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 457 984 251 916 264 840 280 681
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 261 237 75 178 70 459 67 237
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 276 598 47 079 56 150 51 154
Amortyzacja (tys. zł) 7 315 10 694 13 116 11 105
Aktywa (tys. zł) 19 528 449 20 652 761 21 516 726 22 277 475
Kapitał własny (tys. zł)* 2 365 567 2 411 897 2 457 377 2 519 445
Liczba akcji (tys. szt.) 78 401,981 78 401,981 78 401,981 78 401,981
Wartość księgowa na akcję (zł) 30,172 30,763 31,343 32,135
Zysk na akcję (zł) 3,528 0,600 0,716 0,652
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej