pb.pl
2,0100 zł
-1,23% -0,0250 zł
Idea Bank (IDA)

Wyniki finansowe - IDEABANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 178 230 205 629 231 070 225 787
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 129 409 154 443 105 964 117 674
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 184 551 225 414 208 878 214 648
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 41 920 47 999 -7 587 26 156
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 118 266 86 444 46 237 61 024
Amortyzacja (tys. zł) 11 647 12 520 13 364 11 632
Aktywa (tys. zł) 16 049 900 17 034 246 18 840 615 18 871 974
Kapitał własny (tys. zł)* 1 893 936 1 968 722 2 037 977 2 098 262
Liczba akcji (tys. szt.) 78 401,981 78 401,981 78 401,981 78 401,981
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,157 25,111 25,994 26,763
Zysk na akcję (zł) 1,508 1,103 0,590 0,778
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej