pb.pl
2,0750 zł
-9,78% -0,2250 zł
Idea Bank (IDA)

Wyniki finansowe - IDEABANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 192 111 178 230 205 629 231 070
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 97 067 129 409 154 443 105 964
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 161 472 184 551 225 414 208 878
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 448 41 920 47 999 -7 587
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 43 758 118 266 86 444 46 237
Amortyzacja (tys. zł) 11 572 11 647 12 520 13 364
Aktywa (tys. zł) 15 645 905 16 049 900 17 034 246 18 840 615
Kapitał własny (tys. zł)* 1 551 389 1 893 936 1 968 722 2 037 977
Liczba akcji (tys. szt.) 67 811,097 78 401,981 78 401,981 78 401,981
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,878 24,157 25,111 25,994
Zysk na akcję (zł) 0,645 1,508 1,103 0,590
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej