pb.pl
2,0750 zł
-9,78% -0,2250 zł
Idea Bank (IDA)

Wyniki finansowe - IDEABANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 IV Q 2013
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 0 0
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 0 0
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 5 201 351 7 393 155
Kapitał własny (tys. zł)* 676 149 771 146
Liczba akcji (tys. szt.) 67 811,097 67 811,097
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,971 11,372
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej