pb.pl
2,0100 zł
-1,23% -0,0250 zł
Idea Bank (IDA)

Wyniki finansowe - IDEABANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 IV Q 2013 I Q 2014
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 0 0 127 074
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 0 0 105 477
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 0 0 153 535
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 37 524
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 31 527
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 7 861
Aktywa (tys. zł) 5 201 351 7 393 155 0
Kapitał własny (tys. zł)* 676 149 771 146 0
Liczba akcji (tys. szt.) 67 811,097 67 811,097 67 811,097
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,971 11,372 0,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,465
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej