pb.pl
1,4800 zł
-1,99% -0,0300 zł
Draw Distance SA (DDI)

Informacje o spółce - DDISTANCE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Studio developerskie z grupy Bloober Team, produkujące niezależne gry komputerowe. Spółka specjalizuje się z grach indie wykorzystujących w czasie rzeczywistym dane typu real-world data (tj. informacje pobierane ze świata rzeczywistego do modyfikacji rozgrywki).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Cystersów 9
Kod: 31-553
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 3461141
Fax: +48 12 3593934
Internet: drawdistance.dev
Email: contact@drawdistance.dev

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Draw Distance SA
Prezes: Mielcarek Michał
Sektor: gry
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 13 112 000
Zatrudnienie:
  • 16 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Pro Audit sp. z o.o.
NIP: 7123162844
KRS: 0000615245
EKD: 62,01
Ticker GPW: DDI
ISIN: PLIFN4L00018

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 19 405 760 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 13 112 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 849 600
Liczba głosów na WZA: 13 112 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,86%
Kapitał akcyjny: 1 311 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 849 600
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,86%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 40,14%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bloober Team SA 6 629 600 (50,56%) 6 629 600 (50,56%) 2018-07-31 -
Quercus TFI SA portfele 1 220 000 (9,30%) 1 220 000 (9,30%) 2018-06-30 TLS, XTB, ULM, SEL, ALI, ESS, IPE, ZMT, HRP, ATR, SFS, VOT, MSZ, MEX, TRN, BBD,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-04-07 10 912 000
0,00
0,10 0,00 10 912 000
1 091 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-09-16
2016-04-28
seria B - subskrypcja prywatna 2016-05-10 2 200 000
220 000,00
0,10 0,10 13 112 000
1 311 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-09-16
2016-06-10
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2017-06-29 393 360
39 336,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z iFun4all SA na Draw Distance SA 2019-06-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mielcarek Michał Prezes Zarządu 2016-09-20 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mielcarek Bartłomiej Przewodniczący RN 2016-09-20 -
Sikora Marcin Wiceprzewodniczący RN 2016-09-20 -
Kędzia Michał Członek RN 2017-06-29 -
Muchalski Tomasz Członek RN 2017-06-30 VIVID - Członek RN
TOWERINV - Członek RN
7LEVELS - Członek RN
BLOOBER - Członek RN
Kuc Bartłomiej Członek RN 2019-06-28 -
Kapinos Dariusz Członek RN 2019-06-28 -