pb.pl
1,4800 zł
4,59% 0,0650 zł
Draw Distance SA (DDI)

Wyniki finansowe - DDISTANCE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 034 585 580 623
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 355 -6 9 3
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 347 0 9 3
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 356 0 9 3
Amortyzacja (tys. zł) 10 3 3 2
EBITDA (tys. zł) 365 -3 12 5
Aktywa (tys. zł) 4 250 4 458 4 584 5 011
Kapitał własny (tys. zł)* 3 216 3 217 3 226 3 228
Liczba akcji (tys. szt.) 13 112,000 13 112,000 13 112,000 13 112,000
Zysk na akcję (zł) 0,027 0,000 0,001 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,245 0,245 0,246 0,246
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej