pb.pl
0,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
InfoScope S.A. (ISC)

Wyniki finansowe - INFOSCOPE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 189 1 639 2 447 1 792
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -675 -1 920 -1 208 -1 046
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -719 -1 940 -1 364 -1 088
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -759 -1 958 -1 364 -1 089
Amortyzacja (tys. zł) 468 442 376 313
EBITDA (tys. zł) -207 -1 478 -832 -733
Aktywa (tys. zł) 21 020 10 813 10 305 9 927
Kapitał własny (tys. zł)* 6 182 4 224 2 861 1 771
Liczba akcji (tys. szt.) 3 069,444 3 069,444 3 069,444 3 069,444
Zysk na akcję (zł) -0,247 -0,638 -0,444 -0,355
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,014 1,376 0,932 0,577
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej