pb.pl
0,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Imagis S.A. (IMG)

Wyniki finansowe - IMAGIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 673 1 389 1 025 1 127
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -97 203 26 909
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -155 120 16 1 115
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -269 120 -7 1 101
Amortyzacja (tys. zł) 259 86 81 54
EBITDA (tys. zł) 162 289 107 963
Aktywa (tys. zł) 12 361 11 811 11 970 12 898
Kapitał własny (tys. zł)* -1 679 -1 559 -1 566 -465
Liczba akcji (tys. szt.) 61 458,256 61 458,256 61 458,256 61 458,256
Zysk na akcję (zł) -0,004 0,002 0,000 0,018
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,027 -0,025 -0,025 -0,008
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej