pb.pl
8,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Impel SA (IPL)

Wyniki finansowe - IMPEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 523 153 540 675 548 932 559 716
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 675 12 559 17 203 5 867
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 603 9 454 12 061 2 426
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 027 5 391 6 616 -2 778
Amortyzacja (tys. zł) 12 465 12 343 12 363 11 724
EBITDA (tys. zł) 21 140 24 902 29 566 17 591
Aktywa (tys. zł) 994 051 1 000 430 1 003 678 1 010 139
Kapitał własny (tys. zł)* 320 217 325 361 331 791 319 560
Liczba akcji (tys. szt.) 12 865,177 12 865,177 12 865,177 12 865,177
Zysk na akcję (zł) 0,313 0,419 0,514 -0,216
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,890 25,290 25,790 24,839
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej