pb.pl
6,0000 zł
-1,64% -0,1000 zł
Impel SA (IPL)

Wyniki finansowe - IMPEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 540 675 548 932 559 716 534 763
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 559 17 203 5 867 8 360
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 454 12 061 2 426 4 024
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 391 6 616 -2 778 2 069
Amortyzacja (tys. zł) 12 343 12 363 11 724 17 134
EBITDA (tys. zł) 24 902 29 566 17 591 25 494
Aktywa (tys. zł) 1 000 430 1 003 678 1 010 139 1 081 636
Kapitał własny (tys. zł)* 325 361 331 791 319 560 321 749
Liczba akcji (tys. szt.) 12 865,177 12 865,177 12 865,177 12 865,177
Zysk na akcję (zł) 0,419 0,514 -0,216 0,161
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,290 25,790 24,839 25,009
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej