pb.pl
4,2200 zł
-0,24% -0,0100 zł
Impexmetal SA (IPX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - IMPEXMET

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Podstawowa działalność spółki to obrót krajowy i zagraniczny w zakresie metali nieżelaznych (aluminium, miedz, cynk) oraz rud i wyrobów stalowych. Działalność handlowa prowadzona jest na rynku krajowym i w ponad 50 krajach świata. Najważniejsze rynki zagraniczne to: kraje Unii Europejskiej, Szwajcaria, Singapur, USA. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Boryszew.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jerozolimskie 92
Kod: 00-807
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6586568
Fax: +48 22 6586405
Internet: www.impexmetal.com.pl
Email: info@impexmetal.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
HUTMEN 16 773 355 65,53%
IMPEXMET 65 000 000 34,21%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Impexmetal SA
Prezes: Szeliga Piotr
Sektor: hutnictwo metali nieżelaznych
EKD: produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
Liczba akcji: 190 000 000
Zatrudnienie:
  • 753 (2017r.) - spółka
  • 2 187 (2017r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 5250003551
KRS: 0000003679
EKD: 24,42
Ticker GPW: IPX
ISIN: PLIMPXM00019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 801 800 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 190 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 190 000 000
Liczba głosów na WZA: 190 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 76 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 190 000 000
Cena nominalna akcji: 0,40 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 147,98%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Karkosik, Roman Krzysztof poprzez podmioty zależne; NWZ 125 000 000 (65,79%) 125 000 000 (100,00%) 2019-08-29 BRS, ALC, SKT,
Impexmetal SA NWZ 65 000 000 (34,21%) 65 000 000 (47,98%) 2019-08-29 HTM,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji dobrowolne umorzenie -2 090 096
0,00
10,00 0,00 8 540 475
85 404 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-29
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-11-13
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-05-29 7 441 400
10,00 7 441 400
74 414 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-21
1995-07-01
1997-06-24
seria B - subskrypcja publiczna 1996-12-24 3 189 171
114 810 156,00
10,00 36,00 10 630 571
106 305 712,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-21
1997-04-30
1997-06-24
seria C - za obligacje zmienne emisja nie doszła do skutku 2002-12-02 7 972 928
235 201 376,00
10,00 29,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-07-23

split 1:25 renominacja akcji 2007-06-26 0
0,00
0,40 0,00 213 511 875
85 404 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-20
2007-09-06
połaczenie z Aluminium Konin-Impexmetal SA bez podwyższania kapitału 2008-04-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-30
umorzenie akcji asymilacja akcji serii A i B w serię A 2010-11-15 -13 511 875
0,00
0,40 0,00 200 000 000
80 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-02-19 -10 000 000
0,00
0,40 0,00 190 000 000
76 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2008-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2008-08-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2008-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2007-09-05 Split 1:25
2007-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2007-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2005-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2005-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2001-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2001-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2001-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2001-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2000-10-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2000-10-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2000-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2000-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2000-05-08 Asymilacja akcji
1999-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-05-10 Asymilacja akcji

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szeliga Piotr Prezes Zarządu 2018-11-07 HUTMEN - Wiceprzewodniczący RN
Iwanejko Małgorzata Wiceprezes Zarządu 2018-11-07 HUTMEN - Członek RN
Woźniak Jan Członek Zarządu / dyrektora ds. rozwoju 2014-07-28 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Krężel Arkadiusz Przewodniczący RN 2006-09-30 BORYSZEW - Członek RN
ALCHEMIA - Członek RN
Pakulski Damian Członek RN 2015-04-28 -
Błaszczyk Paweł Członek RN 2016-06-15 -
Wiśniewski Janusz Członek RN 2018-06-18 BORYSZEW - Członek RN
Lisiecki, Piotr Bolesław Członek RN 2019-04-02 BORYSZEW - Prezes Zarządu
ALCHEMIA - Członek RN