pb.pl
0,5200 zł
-0,95% -0,0050 zł
InBook SA (INB)

Wyniki finansowe - INBOOK

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 721 646 1 088 658
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -93 -136 -54 -128
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -90 -113 -58 -133
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -90 -113 -58 -133
Amortyzacja (tys. zł) 21 21 20 10
EBITDA (tys. zł) -72 -115 -34 -118
Aktywa (tys. zł) 1 436 1 425 1 388 1 351
Kapitał własny (tys. zł)* 869 756 687 564
Liczba akcji (tys. szt.) 6 797,830 6 797,830 6 797,830 6 797,830
Zysk na akcję (zł) -0,013 -0,017 -0,009 -0,020
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,128 0,111 0,101 0,083
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej