pb.pl
61,5000 zł
-0,81% -0,5000 zł
Indykpol SA (IND)

Wyniki finansowe - INDYKPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 211 211 211 567 241 952 230 540
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 848 101 5 711 3 116
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 926 983 5 927 3 006
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 370 806 12 319 3 119
Amortyzacja (tys. zł) 3 866 3 980 3 959 3 933
EBITDA (tys. zł) -2 982 4 081 9 670 7 049
Aktywa (tys. zł) 438 222 429 498 436 767 462 714
Kapitał własny (tys. zł)* 297 215 299 081 311 761 314 636
Liczba akcji (tys. szt.) 3 124,500 3 124,500 3 124,500 3 124,500
Zysk na akcję (zł) -1,719 0,258 3,943 0,998
Wartość księgowa na akcję (zł) 95,124 95,721 99,779 100,700
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej