pb.pl
63,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Indykpol SA (IND)

Wyniki finansowe - INDYKPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 229 821 208 143 211 567 241 952
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 110 412 -6 848 101 5 711
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 109 320 -6 926 983 5 927
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 87 149 -5 370 806 12 319
Amortyzacja (tys. zł) 5 218 3 866 3 980 3 959
EBITDA (tys. zł) 115 630 -2 982 4 081 9 670
Aktywa (tys. zł) 456 203 438 222 429 498 436 767
Kapitał własny (tys. zł)* 306 010 297 215 299 081 311 761
Liczba akcji (tys. szt.) 3 124,500 3 124,500 3 124,500 3 124,500
Zysk na akcję (zł) 27,892 -1,719 0,258 3,943
Wartość księgowa na akcję (zł) 97,939 95,124 95,721 99,779
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej