pb.pl
1,4100 zł
0,43% 0,0060 zł
InfoSCAN S.A. (IST)

Informacje o spółce - INFOSCAN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma badawczo-rozwojowa zajmującą się nowymi technologiami w telemedycynie. Pracuje nad rozwojem wiedzy w zakresie opracowania nowych metod zdalnych badań pacjentów i algorytmów pozwalających na automatyczną ocenę wyników. W efekcie pozwala to obniżenie kosztów monitorowania pacjentów z chorobami przewlekłymi, w szczególności z chorobami związanymi z zaburzeniami oddychania w czasie snu i kardiologicznymi.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Nowogrodzka 50
Kod: 00-695
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 1881863
Fax: +48 22 1881023
Internet: www.infoscan.pl
Email: info@infoscan.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: InfoScan SA
Prezes: Sobiś Piotr
Sektor: sprzęt i materiały medyczne
EKD: pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Liczba akcji: 4 923 650
Zatrudnienie:
  • 6 (2018r.) - spółka
  • 8 (2018r.) - grupa
Audytor: WBS Audyt s. z o.o.
NIP: 9512209251
KRS: 0000512199
EKD: 74,90
Ticker GPW: IST
ISIN: PLINFSC00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 6 942 346,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 4 923 650 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 718 385
Liczba głosów na WZA: 4 923 650 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14,59%
Kapitał akcyjny: 492 365,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 718 385
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14,59%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 85,41%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 418 385 (8,50%) 418 385 (8,50%) 2019-04-08 -
Saturn TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 300 000 (6,09%) 300 000 (6,09%) 2017-11-03 PFH,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 160 000
0,00
0,10 0,00 4 533 650
453 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-29
seria A - przekształcenie w SA 2014-05-12 1 650 000
165 000,00
0,10 0,10 1 650 000
165 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-20
2014-06-06
seria B - subskrypcja prywatna 2014-06-24 153 650
0,00
0,10 0,00 1 803 650
180 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-20
2014-10-31
seria C - subskrypcja prywatna 2015-11-19 260 400
1 041 600,00
0,10 4,00 2 064 050
206 405,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-30
seria D - subskrypcja prywatna 2016-10-14 439 600
483 560,00
0,10 1,10 2 503 650
250 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-01
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2016-12-30 160 000
960 000,00
0,10 6,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2017-02-09 1 870 000
1 870 000,00
0,10 1,00 4 373 650
437 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-10
seria G - subskrypcja prywatna 2018-09-06 260 000
1 560 000,00
0,10 6,00 4 793 650
479 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-02-15
seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii C1-C39 2019-08-13 49 504
99 998,08
0,10 2,02 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B1 2019-08-13 43 070
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B2 2019-08-13 904 470
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2019-08-13 600 000
60 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2019-10-09 130 000
390 000,00
0,10 3,00 4 923 650
492 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sobiś Piotr Prezes Zarządu 2018-11-29 -
Nowak Maciej Wiceprezes Zarządu 2019-08-13 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Janiszewski, Paweł Maciej Przewodniczący RN 2015-05-29 -
Kowalski Jerzy Członek RN 2016-06-30 -
Gaciong Zbigniew Członek RN 2016-12-30 -
Skowrońska Maria Członek RN 2019-08-13 -
Nowowiejski Tomasz Członek RN 2019-08-13 -