pb.pl
1,2300 zł
11,82% 0,1300 zł
InfoSCAN S.A. (IST)

Wyniki finansowe - INFOSCAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 199 21 20 13
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -823 -686 -33 -283
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -825 -688 -32 -286
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -825 -688 -32 -286
Amortyzacja (tys. zł) 44 44 44 60
EBITDA (tys. zł) -779 -642 11 -223
Aktywa (tys. zł) 1 862 2 274 1 942 2 640
Kapitał własny (tys. zł)* -198 -771 651 1 023
Liczba akcji (tys. szt.) 4 533,650 4 533,650 4 533,650 4 533,650
Zysk na akcję (zł) -0,182 -0,152 -0,007 -0,063
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,044 -0,170 0,144 0,226
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej