pb.pl
1,0600 zł
-0,93% -0,0100 zł
AWBUD SA (AWB)

Informacje o spółce - AWBUD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wyspecjalizowana w kompleksowej obsłudze inwestycji grupa budowlana, specjalizująca się w: budownictwie komercyjnym i ogólnym (biurowce, obiekty użyteczności publicznej, budownictwo, mieszkaniowe), realizacji obiektów przemysłowych (produkcyjne i magazynowe), rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii (oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków, kompostownie, systemy kanalizacyjnej, elektrociepłownie, biogazownie), pracach instalacyjnych oraz pracach żelbetowych. Grupa realizuje kontrakty o wartości 10-100 mln zł przede wszystkim w formule generalnego wykonawstwa. W strukturach Grupy funkcjonuje także własne biuro projektowe.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Reja 4
Kod: 42-440
Miejscowość: Ogrodzieniec
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 6715201
Fax: +48 32 6722280
Internet: www.awbud.pl
Email: biuro@awbud.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PartnerBud SA
Prezes: Tamborski Paweł
Sektor: budownictwo ogólne
EKD: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Liczba akcji: 25 142 946
Zatrudnienie:
  • 216 (2018r.) - spółka
  • 379 (2018r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7120157618
KRS: 0000023958
EKD: 41,20
Ticker GPW: AWB
ISIN: PLINSTL00011

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 26 651 522,76 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 25 142 946 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 095 289
Liczba głosów na WZA: 25 142 946 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,86%
Kapitał akcyjny: 12 571 473,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 095 289
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,86%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,14%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Murapol SA przez Maji sp. z o.o. 23 095 289 (91,86%) 23 095 289 (91,86%) 2020-06-29 ABA,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1991-11-11 65 000
650 000,00
10,00 10,00 65 000
650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1991-12-16
1998-06-01
seria B - prawo poboru 1994-12-04 130 000
1 300 000,00
10,00 10,00 195 000
1 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1995-03-20
1998-06-01
seria C - prawo poboru 1995-04-08 130 000
1 300 000,00
10,00 10,00 325 000
3 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1995-08-10
1998-06-01
seria D - prawo poboru 1996-04-13 162 500
1 625 000,00
10,00 10,00 487 500
4 875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1996-07-12
1998-06-01
split 1:10 1997-04-26
1,00 4 875 000
4 875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-05-06
seria E - subskrypcja publiczna 1997-04-26 1 200 000
8 400 000,00
1,00 7,00 6 075 000
6 075 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1998-03-18
1998-06-01
seria F - prawo poboru 1:1 2008-05-05 4 421 157
11 937 123,90
1,00 2,70 10 496 157
10 496 157,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-03-09
2009-05-27
2009-06-19
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-09-03 5 000 000
15 000 000,00
1,00 3,00 15 496 157
15 496 157,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-17
2009-12-07
2009-12-02
seria H - subskrypcja prywatna za waranty subskrypcyjne serii B 2010-01-15 13 345 076
0,00
1,00 0,00 28 841 233
28 841 233,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-08-24
2010-08-17
2010-09-08
zmiana firmy z Instal Lublin SA na Awbud SA 2010-07-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-01
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2010-08-23 53 588 227
160 764 681,00
1,00 3,00 82 429 460
82 429 460,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-29
2010-10-22
2010-12-21
połączenie z AWBUD sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-01-20 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-01
renominacja akcji 2014-08-06 0
0,00
0,05 0,00 82 429 460
4 121 473,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-26
scalenie akcji 10:1 2014-09-29 0
0,00
0,50 0,00 8 242 946
4 121 473,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-14
renumeracja akcji: seria A1 i B1 2014-09-29 0
0,00
0,50 0,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-12
seria B1 - subskrypcja prywatna 2019-04-24 16 900 000
18 252 000,00
0,50 1,08 25 142 946
12 571 473,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-12
zmiana firmy z Awbud SA na PartnerBud SA 2019-10-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-11-13 Split 10:1
2008-06-10 Prawo poboru 1:1
2000-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1998-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1998-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1998-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1998-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Tamborski Paweł Prezes Zarządu 2019-10-04 -
Kasprzak Robert Członek Zarządu 2017-08-03 -
Wierciński Arkadiusz Członek Zarządu 2017-10-23 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Witkowski Andrzej Przewodniczący RN 2011-01-27 MEDIATEL - Członek RN
WORKSERV - Członek RN
Cholewa Wiesław Przewodniczący RN 2020-01-16 ABADONRE - Przewodniczący RN
- Przewodniczący RN
Wuczyński Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2016-03-17 -
Wuczyński Tomasz Sekretarz RN 2011-12-19 -
Zientara Maciej Członek RN 2011-12-09 PROCHNIK - Przewodniczący RN
BOMI - Członek RN
Klasicki Jerzy Członek RN 2013-05-09 -
Czupryna Paweł Członek RN 2016-08-02 -
Kołodziej Franciszek Członek RN 2017-06-26 ABADONRE - Członek RN
Olejnik Artur Członek RN 2017-10-12 ABADONRE - Członek RN
Kołodziej Leszek Członek RN 2019-03-25 - Wiceprzewodniczący RN
ABADONRE - Członek RN
Kulesza Katarzyna Członek RN 2019-10-25 -