pb.pl
1,0600 zł
-0,93% -0,0100 zł
AWBUD SA (AWB)

Wyniki finansowe - AWBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 50 504 77 244 54 324 35 273
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 852 -8 889 -3 468 -22 154
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 787 -10 086 -4 373 -30 217
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 328 -9 831 -4 698 -38 390
Amortyzacja (tys. zł) 534 512 488 449
EBITDA (tys. zł) -3 318 -8 377 -2 980 -21 705
Aktywa (tys. zł) 156 331 178 441 175 699 145 018
Kapitał własny (tys. zł)* -39 732 -31 401 -36 099 -74 399
Liczba akcji (tys. szt.) 8 242,946 8 242,946 25 142,946 25 142,946
Zysk na akcję (zł) -0,646 -1,193 -0,187 -1,527
Wartość księgowa na akcję (zł) -4,820 -3,809 -1,436 -2,959
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej