pb.pl
0,9900 zł
-6,60% -0,0700 zł
AWBUD SA (AWB)

Wyniki finansowe - AWBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 53 305 60 926 60 753 50 504
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 386 -3 974 -26 771 -3 852
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 878 -4 827 -28 795 -4 787
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 870 -4 747 -24 453 -5 328
Amortyzacja (tys. zł) 468 397 211 534
EBITDA (tys. zł) -2 918 -3 577 -26 560 -3 318
Aktywa (tys. zł) 156 484 175 399 162 282 156 331
Kapitał własny (tys. zł)* 14 764 10 017 -34 404 -39 732
Liczba akcji (tys. szt.) 8 242,946 8 242,946 8 242,946 8 242,946
Zysk na akcję (zł) -0,469 -0,576 -2,967 -0,646
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,791 1,215 -4,174 -4,820
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej