pb.pl
0,9900 zł
-6,60% -0,0700 zł
AWBUD SA (AWB)

Wyniki finansowe - AWBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 51 114 50 853 43 360 45 318
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -616 -1 319 -14 834 803
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 357 -1 695 -15 361 252
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -251 -1 451 -15 382 311
Amortyzacja (tys. zł) 389 370 374 358
EBITDA (tys. zł) -227 -949 -14 460 1 161
Aktywa (tys. zł) 163 677 168 834 138 943 152 702
Kapitał własny (tys. zł)* 46 710 45 259 -1 645 18 634
Liczba akcji (tys. szt.) 8 242,946 8 242,946 8 242,946 8 242,946
Zysk na akcję (zł) -0,030 -0,176 -1,866 0,038
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,667 5,491 -0,200 2,261
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej